+31 40 8080 193   +31 40 8080 193

Laserveiligheid laser machines & CE certificering

Laserveiligheid laser machines

MetaQuip laser machines gebruiken hoge laservermogens voor snijden of graveren. In een aantal machines wordt zichtbaar laserlicht gebruikt, in een aantal gevallen onzichtbaar laserlicht. Het is in ieder geval altijd goed opletten, want dit soort laserlicht op huid of in de ogen kan zeer schadelijk zijn.

Laserveiligheid betekent een goed en veilig ontwerp van de lasermachine dat de veiligheid van alle, getrainde en niet getrainde, operators bewerkstelligd.

Laserveiligheid CO2 laser machine

Alleen laser klasse 1 is intrinsiek veilig!

Een laser van klasse 1 is altijd veilig zonder verdere veiligheidsmaatregelen, zoals laser brillen. Zeker bij CO2 laser machines die veelal in scholen worden gebruikt is het essentieel dat een lasermachine een gekeurd laserklasse 1 apparaat is om te allen tijde onveilige situaties te voorkomen.

Let op: Lasers bevatten hoge vermogens onzichtbare lichtbronnen die eenvoudig ogen kunnen beschadigen en brandwonden kunnen veroorzaken! Neem hiermee geen risico.

Wat zijn de verschillende laserklassen?

Klasse
1
Machine is bij normaal gebruik in alle situaties veilig.
Klasse 2MZichtbare lasers. Veilig voor incidentele blootstelling (< 0.25 s).
Klasse
3R
Niet veilig. Laag risico.
Klasse
3B
Gevaarlijk. Kijken naar verstrooide reflecties is veilig.
Klasse
4
Gevaarlijk. Kijken naar verstrooide reflecties is ook gevaarlijk. Brand risico.

Veilige lasers voor het onderwijs

Samen met Laprocon en Platform PIE ontwikkelde VOION een veiligheidsinstructie rondom het gebruik van lasers en dus ook lasersnijders. Deze veiligheidsinstructie gaat over veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal. MetaQuip staat volledig achter de inhoud van deze veiligheidsinstructies en deelt deze dan ook graag zo breed mogelijk zodat er in de toekomst alleen nog maar veilige lasermachines in het onderwijs geleverd worden, want we hebben gezien dat het begint met de kennis op dit gebied bij de beslissingsmakers en dat zijn in dit geval de scholen, techniekdocenten in inkopers.

MetaQuip is vriend van Platform PIE waar meer dan 200 VMBO scholen in heel Nederland zijn aangesloten. Meer over platform PIE

Laserveiligheid bij CO2 laser machine en fiber laser machines

CO2 laser machines

MetaQuip gesloten CO2 lasers zijn laser klasse 1 machines. MetaQuip CO2 lasermachines zijn voorzien van fail safe schakelaars die niet met een vinger of magneet overbrugd kunnen worden en er voor zorgen dat de laser niet alleen software matig maar ook hardware matig wordt gedeactiveerd. Gebruikers worden zo beschermd tegen onbedoeld “misbruik” om niet bloot gesteld te worden aan laser energie boven de wettelijke Europese normen. MetaQuip gesloten CO2 laser machines zijn daarom altijd veilig. Dit is door onafhankelijke experts geconcludeerd en beschreven in meetrapporten.

Indien u een open CO2 machine wenst zal deze klasse 4 zijn. In dat geval dienen alle personen in de ruimte voldoende bescherming te dragen om eventuele schade door blootstelling te voorkomen, zoals bijvoorbeeld laserbrillen. Dit soort machines zijn minder geschikt voor applicaties waar een laser in een vrije toegankelijke ruimte wordt geplaatst (zoals bijvoorbeeld bij scholen meestal het geval is). Neem voor advies altijd contact op met MetaQuip. Indien noodzakelijk kan MetaQuip u doorverwijzen naar specialisten die u kunnen adviseren omtrent uw situatie.

Fiberlasers

De gesloten fiber lasers zijn laser klasse 3R, een bewuste keuze om de klant wel toegang te geven tot de laser ruimte wanneer de omtrek van het laserobject met een rode contour laser wordt getoond.

Open fiber lasers zijn voorbeelden van klasse 4 laser machines. Deze dienen dus in een afgesloten ruimte te worden geplaatst en de personen in de ruimte dienen een veiligheidsbril te dragen. De toegang tot de ruimte dient te zijn voorzien van een waarschuwing dat in deze ruimte een klasse 4 laser aanwezig is en een indicatie (lamp of bord) wanneer deze laser actief is.

Machine veiligheid en constructie

Machine constructie

MetaQuip machines zijn zo gebouwd zodat er nooit laserlicht uit de machine kan lekken, waardoor de gebruiker of omstander blootgesteld kan worden aan het laserlicht. Dit is gecontroleerd aan de hand van lichtmetingen door een onafhankelijke keuringsinstantie. Wel zo veilig!

Interlock veiligheidsschakelaars

Op het moment dat de gebruiker de laser deur of een van de panelen opent om bijvoorbeeld schoon te maken dan schakelen alle lasers in de machine meteen uit. Zowel de hoge vermogen laser als ook de kleine rode puntlaser. Hierdoor zijn MetaQuip CO2 laser klasse 1 apparaten, waarbij door de gebruiker verder geen maatregelen getroffen hoeven worden wat betreft laserveiligheid. Het hebben van gekeurde interlock veiligheidsschakelaars is VERPLICHT indien een leverancier aan de CE machinerichtlijnen en geldende laser veiligheids regelgeving wil voldoen. Een eenvoudige switch is niet veilig en kan eenvoudig worden overbrugd!

Interlock veiligheidssysteem CO2 laser machine

Machine richtlijnen en CE certificering

MetaQuip producten zijn CE gecertificeerd. Dit betekent dat MetaQuip machines voldoen aan alle in Europa geldende eisen en standaarden (oa machinerichtlijnen en laserveiligheidseisen). Hierdoor zijn onze machines maximaal veilig voor de gebruiker ook wanneer er onvoorziene situaties optreden.

Wij vinden dit belangrijk, omdat de gebruikte laser vermogens heel schadelijke gevolgen kunnen hebben voor gebruikers en omstanders. Er wordt veelal gewerkt met onzichtbaar licht, maar indien oogschade optreedt is dit wel vaak permanent!

Laat u ook bij anderen altijd goed informeren welke richtlijnen zijn gevolgd en welke testen zijn uitgevoerd. Betrouwbare partijen in de markt hebben hun zaken op orde en zullen u dat met alle plezier laten zien.

CE gecertificeerde CO2 laser machines
CO2 laser machine - PRODUCTION series

Veiligheid en certificering van MetaQuip’s CO2 Laser machines

  • Machine directive 2006/42/EG,
  • Low voltage directive 2006/95/EG, EMC directive 2004/108/EG

In lijn met de Europese normen en richtlijn documenten:

  • NEN-EN-IEC 60204-1:2006 (electrical equipment of machines)
  • NEN-EN-ISO 122100-1:2010 (Safety of machinery – basic concepts for design, risk assessment and risk reduction)
  • NEN-EN-IEC 60825-1:2014 (Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements)
  • NEN-EN-IEC 60825-4:2006 (Safety of laser products – Part4: Laser shielding)
  • NEN-EN-IEC 11553-1:2009 (Safety of machinery – machines that use lasers – safety regulations).

Laserdeur of klep open? Direct alle lasers uit

Door het interlock veiligheidssysteem wordt het zo goed als onmogelijk dat een gebruiker in aanraking komt met enige vorm van laserlicht. Bij MetaQuip vinden we dit wel zo veilig aangezien we ook veel aan scholen en fablabs leveren.

Luchtafzuiging

Bij het snijden of graveren van verschillende materialen kunnen schadelijk dampen en gassen vrijkomen. Het is daarom van groot belang dat goed over de afzuiginstallatie wordt nagedacht en hier niet op wordt bezuinigd. MetaQuip kan u adviseren wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Industriele luchtfilter CO2 lasermachine voor maximale veiligheid